مشاوره صادرات

همگان باور داریم، یکی از مهمترین منابع برای دست یابی به رشد اقتصادی تنها اتکاء به بازار داخل نخواهد بود، چراکه بازار داخلی در حال حاضر با توجه به رقابت تقریبا کامل، توسط تولید کنندگان داخلی در حال اشباع شدن بوده و رقابت های بیشتر نتیجه ای جز شکست تعدادی از شرکت ها را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به رفع برخی از محدودیت ها حضور شرکت های خارجی در بازار داخلی را نباید نادیده گرفت، که در حقیقت این موضوع مشکلات عرضه کنندگان محصولات، خدمات و نیز کشاورزی را در رقابت کامل دچار محدودیت ها فراوان می کند.
لذا نگاه به بازارهای خارجی و صادرات یکی از مهمترین نقاط امید در فراهم آوردن این رشد اقتصادی خواهد بود، جالب توجه است که اتفاقا بزرگترین بازارها در همسایگی ما قرار گرفته است، بازارهایی که در همسایگی ما واقع شده اند، یکی از جذاب ترین مقاصد صادراتی دنیا را تشکیل می دهند.
با نگاهی به نقشه زیر می توان دریافت که کشورهای 15 گانه که به شکلی با مرزهای آبی و یا خشکی با ما همسایه اند در مجموع و به طور متوسط 1320 میلیارد دلار واردات دارند، توجه به این بازارها که از نظر موقعیت جغرافیایی در بهترین نقاط واقع شهد اند، بهترین و برترین مقاصد صادراتی برای کشور ما محسوب می شوند. 

وضعیت موجود در خصوص ارتباط با این بازارهای هدف، نقاط امید بخشی را در اختیار ما قرار نمی دهد، اینکه ما چه میزان به این بازارها صادرات انجام می دهیم را می توان از آمارهای صادرات به این کشور ها به راحتی به دست آورد، آما اینکه کشورهای رقیب چگونه در این بازارها حضور دارند، به ما می فهماند که چه مزیت های رقابتی را در این بازارهای بزرگ در حال از دست دادن هستیم.

آدرس

  • تهران ، خیابان سئول شمالی، خیابان پنجم شرقی (ورودی شهرک سئول)، خیابان نسترن، خیابان سوم غربی، پلاک 25، واحد سوم
  • تلفن تماس

     02188069462  فکس:02188069465

شبکه های اجتماعی